Strona główna Napisz do Nas Mapa serwisu

Informacje podstawowe

Powitanie

Odsłoniecie tablicy

Pierwszy prezes TIG odsłania tablicę

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej Tureckiej Izby Gospodarczej. Sądzimy, iż prezentowany tu materiał okaże się cennym źródłem informacji dla wszystkich tych, którzy przejawiają zainteresowanie życiem naszej Izby, a także tych, którzy zechcieliby w nim uczestniczyć.

Turecka Izba Gospodarcza jest dobrowolną, samorządną i mającą osobowość prawną organizacyjną osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Została utworzona 28 kwietnia 1999 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców dostrzegających potrzebę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i powiatu. Dotychczasowe zainteresowanie Izbą udowadnia, że jest ona instytucją potrzebną, wypełniającą lukę, która miała miejsce przed jej powołaniem. Za nadrzędne zadania statutowe Izby przyjęto: stałe reprezentowanie firm członkowskich wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz ochrony interesów firm, organizacja wystawy, udział w targach i misjach krajowych i zagranicznych; współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach  organizacyjnych; udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; rozwijanie współpracy między dziedzinami nauki, przemysłu oraz handlu; gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących współpracy gospodarczej; kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskanie rangi partnera godnego zaufania.

Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności małych działalności i średnich przedsiębiorstw powiatu tureckiego.


ZdjęciaCopyright © Turecka Izba Gospodarcza 1999-2011
Projekt i realizacja online24.pl